หลักสูตร PLANT DIRECTOR
รุ่น 4

เรียนรู้วิสัยทัศน์ เปิดมุมมองรอบด้าน จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์
นำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

หลักสูตรคุณภาพแน่นเต็ม 6 วัน (วันที่ 1, 8, 15,22, 29 มิถุนายน และ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561)
ณ โรงแรม เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนครินทร์


รายชื่อวิทยากร สำรองที่นั่งออนไลน์ ความเห็นจากผู้อบรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-7173000-29 ต่อ 793 (คุณขันทอง), 790 (คุณพรรณศิริ) e-mail : khanthong@tpa.or.th, phansiri@tpa.or.th

คณะวิทยากรกำหนดการ
... ... ... ...
(Day 1) 1 มิถุนายน 2561
08.30 - 09.00 น. - Registration
09.00 - 09.15 น. - Welcome Speech from TPA
09.15 - 12.15 น. - Analytics of the Global Economics and Trends 2020
13.15 - 14.45 น. - Business Dialogue: CEO Discussion
15.00 - 16.30 น. - Business Dialogue : Managing Director Talk
17.00 - 19.30 น. - Network Communication & Welcome Drink
... ... ...
(Day 2) 8 มิถุนายน 2561
09.00 - 12.15 น. - Journey to Success : Lesson Learn by Practitioner
13.15 - 16.30 น. - Leadership for Plant Director
... ... ... ...
(Day 3) 15 มิถุนายน 2561
09.00 - 12.15 น. - Innovative Thinking System
13.15 - 16.30 น. - New Product Development and Innovation for Business Growth
... ...
(Day 4) 22 มิถุนายน 2561
09.00 - 12.15 น. - How to Implementation and Integration 3T (TQM-TPM-TPS) Model with Current System
13.15 - 16.30 น. - World Class Manufacturer and Service by 3T Application
... ...
(Day 5) 29 มิถุนายน 2561
09.00 - 12.15 น. - Big Data & Data Management
13.15 - 16.30 น. - Smart Factory
...
(Day 6) 6 กรกฎาคม 2561
09.00 - 12.15 น. - Smart Logistics and Supply Chain Management
13.15 - 16.30 น. - World Class Business Indicator and Best Practice
17.00 - 18.00 น. - Plant Director Conclusion & Wrap up
18.00 - 19.30 น. - Dinner Party

คณะวิทยากร

...รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง
...คุณสุพัฒน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ อดีตผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
...ดร.ปรอง กองทรัพย์โต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด
...คุณเจริญ แก้วสุกใส รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
...คุณชาญชัย อุดมลาภธรรม ประธานบริหาร บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
...คุณกานต์ ประพฤติชอบ Managing Director Ambient Soft Co., Ltd.
...คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีนา จำกัด (มหาชน)
...คุณกมล ชุติพงศ์นาวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอ็ม เอฟ จำกัด
...คุณวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ ประธานเบนซ์ทองหล่อกรุ๊ป
...ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
...คุณสุธี พนาวร Certified ITS Trainer
...คุณนครินทร์ หอมดี ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
...ดร.กฤษณ์ จงสฤษดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด
...คุณเรไร เฟื่องอาวรณ์ ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
...คุณเฉลิมชัย แพทริคไชยวุฒิ ที่ปรึกษาโครงการและประสานงาน โรงงานอุตสาหกรรม (ไทย-เยอรมัน) บริษัท อิเลคทรอเมติก อีจี จำกัด
...คุณยศณรงค์ เอื้อเฟื้อ ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม จากรุ่นที่ 1, 2 และรุ่นที่ 3

...คุณชลธิศ ณ พัทลุง

ต้องยอมรับว่าบางครั้งความรู้ล้าสมัย พอได้ฟังก็ได้เกิดวิสัยทัศน์ ขอขอบคุณทาง ส.ส.ท. ที่มีหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยและเป็นหลักสูตรที่เราขาดอยู่ เพื่อให้เราและประเทศไทยได้พัฒนาต่ออยู่ในสังคมโลกได้

...คุณชำนาญ ดวงใส

สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจเป็นการส่วนตัวก็คือ ที่ผ่านมาผมก้มหน้าก้มตาทำงานโดยที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลย หลักสูตรนี้ทำให้ผมเงยขึ้นมาแล้ว ทำให้ผมรู้ว่าหลายๆ อย่าง มันเปลี่ยนไปแล้ว หลักสูตรนี้ทำให้ผมมั่นใจว่าอย่างน้อยสิ่งที่จะก้าวไปข้างหน้ายังมีครูมีอาจารย์

...คุณประเจิด สาระดิษฐ์

หลักสูตรนี้ทำให้ผมเข้าใจผู้บริหารของผมเองมากขึ้น ว่าทิศทางของโรงงานที่ผู้บริหารทำไป ไม่ว่าจะเป็น ERP, TQM, TPS, TPM หรือแม้แต่ 4.0 ที่เขาพยายามจะขึ้นคลาวน์เขาทำไปเพื่ออะไร

...คุณปิยุรัช สุภารัตน์

สิ่งที่ผมได้รับคือ มุมมองที่อาจารย์หลายท่านมาถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งที่โรงงานของผมกำลังปรับปรุงหลายๆ ตัว เป็นการปรับปรุงโดยไม่รู้ว่าหลักการเป็นอย่างไร แต่เราคิดว่าอย่างนี้น่าจะถูก เราเลยรับรู้ว่าวิธีนี้คือวิธีที่ควรจะทำ หรือนำไปปรับปรุงอย่างไร คอร์สนี้ช่วยผมได้เยอะมาก อีกเรื่องหนึ่งคือ ผมได้รู้จักพี่ๆ ทุกคน พี่ๆ ทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักมาก

...คุณสุดใจ อวนศร

ความรู้ที่ได้ใน 6 วันที่ผ่านมาถือว่าเยอะมากในรูปแบบการบริหาร ในส่วนของคนที่ทำงานประจำไม่ได้มาเห็นโลกภายนอกไม่ได้มาฟัง ถือว่าแคบมากคงเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักร Process การทำงาน Management ภาพรวม Logistic จัดซื้อทั้งหมดผมได้เอาไปใช้หมดเลย ถือว่าคุ้มมาก ภูมิใจที่มีโอกาสได้มา ขอบคุณอาจารย์ พี่ๆ ทุกคนที่ให้ความเป็นกันเอง

...คุณภาสวร วทัญญูไพศาล

ผมไม่ค่อยได้ไปอบรมข้างนอกตลอด 3-4 ปี ส่วนใหญ่ไปเรียนรู้กับทางยุโรป เพราะมาตรฐานสูง เมืองไทยพัฒนาไปอีกตั้งเยอะ หน่วยงานที่มีศักยภาพในการอบรมก็อบรมได้ทันสมัย แต่ที่ผมชอบมากคือวิทยากรที่ทาง ส.ส.ท. ได้มีการคัดสรรและเลือกมา ซึ่งแต่ละท่านพูดจากประสบการณ์และทำปฏิบัติมาจริงถึงได้พูดอย่างเต็มที่

...คุณวิทยะ ธรรมเรืองทอง

ผมมีประสบการณ์การทำงานมา 20 ปี พอมาเจอหลักสูตรนี้มีความรู้น้อยมากหลายเรื่อง เป็นความรู้ที่หาในตำราไม่ได้มาจากประสบการณ์จริง เท่าที่ดูแต่ละท่านประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทุกความรู้ที่เป็นประสบการณ์จริงของอาจารย์ทุกท่าน เป็นความรู้ที่สามารถไปใช้ได้จริง เป็นหลักสูตรที่เกินความคาดหมายของตัวเอง อยากให้มีการจัดรุ่นต่อไป ผมมั่นใจว่าจะส่งทีมงานของผมอบรมในรุ่นต่อไป

...คุณทิพรัตน์ อ่อนแป้น

จากที่มาอบรมในรอบนี้เป็นประสบการณ์ที่ดี เพราะได้เรียนในหลาย Function ครบ ความรู้สึกที่ได้อาจารย์ทุกท่านมีความตั้งใจที่จะให้มากๆ ตั้งแต่วันแรกและสามารถนำเนื้อหาไปใช้ได้จริง ซึ่งอยากให้น้องๆ ที่บริษัทได้เข้ามาฟังหรืออบรมในครั้งต่อไปด้วย


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  1. กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
  2. ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)
  3. ผู้จัดการฝ่ายหรือผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager)
อัตราค่าลงทะเบียน
  • สมาชิก 38,000 + 2,660 (Vat 7%) = 40,660 บาท
  • บุคคลทั่วไป 44,000 + 3,080 (Vat 7%) = 47,080 บาท

พิเศษ ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ลด ท่านละ 1,000 บาท ก่อน VAT


สำรองที่นั่งออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดโบรชัวร์รายละเอียด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-7173000-29 ต่อ 793 (คุณขันทอง), 790 (คุณพรรณศิริ) e-mail : khanthong@tpa.or.th, phansiri@tpa.or.th

คำสำคัญ: อบรม Plant Director อบรม Factory Management อบรม Plant Management Manufacturing Management อบรมผ่านประสบการณ์