ติดต่อ ศูนย์อบรมและรับรองคุณวุฒิครบวงจร ส.ส.ท.

tpa.or.th

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-717-3000
ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรมการบริหารจัดการ ht.ro.apt@te
ht.ro.apt@drawa
โทร.027173000 ต่อ 81
แฟกซ์ 02-719-9481 ถึง 83
แผนกประกันคุณภาพและรับรองคุณวุฒิht.ro.apt@noituloslatot
โทร.027173000 ต่อ 736
แฟกซ์ 02-719-9481 ถึง 83
แผนกฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม (In-House Training)ht.ro.apt@esuohni
โทร.027173000 ต่อ 761-764
แฟกซ์ 02-719-9481 ถึง 83
แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม (Award)ht.ro.apt@drawa
โทร.027173000 ต่อ 772-773
ศูนย์บริการให้คำปรึกษาht.ro.apt@cs.nimda
โทร.027173000 ต่อ 628, 629, 635
แฟกซ์ 02-719-9489 ถึง 90

TPA map - pattanakarn